Kushtet e Përdorimit dhe Privatësia

Read in: [ENGLISH] [GREEK] [ALBANIAN]

Kushtet e Përdorimit
E drejta e autorit i përmbajtjes (programet, informacione, të dhënat) e kësaj faqe interneti janë të mbrojtura nga ligjet greke, evropiane dhe ndërkombëtare mbi pronën intelektuale dhe i përkasin ekskluzivisht LMDesign (LMDesign) ose gjenerator tyre përkatëse pneumatike. Informacioni i publikuar në faqen e internetit LMDesign.gr nuk mund të ripublikohet tërësisht ose pjesërisht. Çdo riprodhim ose shpërndarje e përmbajtjes në çfarëdo mënyre ose mjete për çdo përdorim lejohet vetëm me lejen me shkrim të LMDesign ose të autorit ose mbajtësit të së drejtës së autorit.

Shfaqja e imazheve internetit, logot, emrat, markat tregtare, etj të cilat përfaqësojnë LMDesign ose përfituesit e palës së tretë nën asnjë rrethanë nuk duhet të interpretohet si një transferim apo licencë ose të drejtën për të përdorur ato, duke pasur parasysh se ata janë të mbrojtur nga rregulloret markës tregtare.

LMDesign nuk garanton as nuk është përgjegjës për saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit të marrë nga përdoruesi nëpërmjet rrjetit ose vonesë ose paaftësia për të përdorur rrjetin apo ndonjë gabim në të dhëna ose informacione transferimin e (fotografi shkatërrimit, të shpëtuar viruset etj).

Çdo referencë ose referim përmes lidhjeve në faqet e tjera të internetit ofrohet për të lehtësuar përdoruesin. LMDesign nuk garanton as të jetë përgjegjës për përmbajtjen, produktet dhe shërbimet e ofruara (reklamimi ose shitja) në këto vende.

LMDesign shprehimisht thekson se përdoruesi mban përgjegjësinë e vetme për përzgjedhjen, ruajtjen, instalimin dhe përdorimin e karakteristikave të produktit të softuerit në dispozicion përmes faqes së saj të internetit.

Përdorimi i faqes së internetit të LMDesign të përdoren ekskluzivisht për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë a) se kjo nuk pengon përdorimin e saj nga palët e treta b) në përputhje me ligjin dhe moralin c) në mënyrë që të mos shkaktojë dëme në shërbimet dhe rrjetin që i siguron dhe i mbështet ato.

Politika e privatësisë
LMDesign vë prioritet të lartë për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe në përputhje me legjislacionin aktual Autoritetin për Mbrojtjen e të Dhënave 2472/97 në fuqi për bazat e të dhënave personale, si dhe me rregullat e përgjithshme evropiane për të dhënat (mbrojtja GDPR) dhe të përkushtuar zbatimin e tyre të plotë duke marrë parasysh miratimin e masave të duhura teknike dhe administrative.

LMDesign ka marrë masat teknike për të siguruar mbrojtjen e të dhënave personale gjatë transmetimit, menaxhimit dhe ruajtjes, por natyra e internetit është e tillë që asgjë nuk mund të garantojë mbrojtje të plotë. Për këtë arsye, mund të na kontaktoni edhe me mjete alternative (p.sh. me telefon).

Si mbajtës i të dhënave personale, informacionet e plota të kontaktit janë:

LMDesign
32 Timsbury Walk, Londër SW15 4LN, Mbretëria e Bashkuar (Zyrat)
Sparta 33, 176 75, Greqi
Celulari: (+44) 7511 950058
Telefoni: (+30) 2681 888088
Email: info@LMDesign.gr

Detajet e kontaktit të personit përgjegjës për të dhënat personale (OPAK) janë:

LMDesign
32 Timsbury Walk, Londër SW15 4LN, Mbretëria e Bashkuar (Zyrat)
Sparta 33, 176 75, Greqi
Celulari: (+44) 7511 950058
Telefoni: (+30) 2681 888088
Email: info@LMDesign.gr

Ju mund ta kontaktoni atë në çdo kohë për çdo pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale.

biskota (cookies)
LMDesign përdor cookies për funksionimin e butë të faqeve të saj të internetit. Cookies janë skedarë teksti që ruhen nga shfletuesi i përdoruesit në kompjuterin e tyre. Duke përdorur cookies, LMDesign mund të ofrojë shërbime që nuk do të kishin qenë të mundshme pa to.

Përdoruesit mund të fshijnë cookies nga shfletuesi i tyre, por gjithashtu i çaktivizojnë plotësisht ato.

Mbledhja e të dhënave dhe informacionit të përgjithshëm

Kur përdorni faqen e LMDesign mbledhur dhe ruajtur në fotografi log të dhënat e serverit të tilla si IP të përdoruesit, shfletuesi, sistemi operativ, data dhe koha e çdo thirrje në serverin tonë, ku ai erdhi në faqen tonë (referrer) dhe sende të tjera të ngjashme. Këto të dhëna nuk mund të identifikojnë përdoruesit, por ata duhet të monitorojnë funksionimin e qetë të serverit tonë, të optimizojnë reklamat tona dhe t’u japin informacion autoriteteve në rast të sulmeve kibernetike.

Regjistrohu për gazetën tonë dhe formularët e kontaktit
Në LMDesign, përdoruesit mund të regjistrohen në gazetën tonë dhe gjithashtu të komunikojnë nëpërmjet formularit të kontaktit ose formularit të aplikimit të çmimeve tona dhe materialeve të tjera. Në këto raste email, emri, data dhe koha e dërgimit dhe IP e përdoruesit është e ruajtur në serverin tonë, dhe një të jashtëm newsletter dërguar shërbimit, MailChimp dhe fillon dërgimin e informacionit dhe email arsimore. Në çdo mision dhuratë

Regjistrohu për gazetën tonë dhe formularët e kontaktit
Në LMDesign, përdoruesit mund të regjistrohen në gazetën tonë dhe gjithashtu të komunikojnë nëpërmjet formularit të kontaktit ose formularit të aplikimit të çmimeve tona dhe materialeve të tjera. Në këto raste email, emri, data dhe koha e dërgimit dhe IP e përdoruesit është e ruajtur në serverin tonë, dhe një të jashtëm newsletter dërguar shërbimit, MailChimp dhe fillon dërgimin e informacionit dhe email arsimore. Për çdo dërgesë, marrësi ka mundësinë të ndërpresë emailin e ardhshëm duke zgjedhur të çregjistrohet nga buletini.

LMDesign email informative dhe arsimore përmbajnë pixels ndjekja që lejojnë analizën statistikore të suksesit ose dështimit të çdo mision. Nga pikpamja e përcjelljes mund të shohim nëse u hap një email dhe që lidhjet e tij klikoheshin.

Komentet e blogut
Përdoruesit e faqes tonë kanë aftësinë për të lënë komente në blogun tonë. Në këtë rast, emri, emaili, data e regjistrimit dhe koha ruhen dhe IP-ja e tyre ruhet në serverin tonë. Nëse një përdorues lë një koment në një blog ku përdoruesit e mëparshëm kanë lënë një koment, atëherë përdoruesit e mëparshëm informohen me email për komentin e ri. Kjo është e nevojshme në mënyrë që ata të mund të përgjigjen menjëherë.

Dërgo një CV dhe regjistrohuni në Sistemin e Vlerësimit të Partnerëve të Kandidatëve
Në qoftë se ju të na dërgoni CV-në tuaj për të punuar në LMDesign ose të regjistroheni në sistemin e ri të vlerësimit partnerët, shumë detaje prosoipka janë të nevojshme, të tilla si data e lindjes, vendi i banimit, interesave personale, ish-punëdhënësit, historinë e punës, arsimit, etj Këto të dhënat e ruajtura në serverin tonë nuk janë në dispozicion të palëve të treta.

Të drejtat e përdoruesit
Përdoruesit e faqeve LMDesign kanë të drejtë të aplikojnë me e-mail për të info@LMDesign.gr të marrë një kopje elektronike të të dhënave ne kemi në ta dhe anulimin e tyre të plotë, të cilat do të përmbushen menjëherë. Përjashtohet që disa nga këto të dhëna duhet të mbahen për qëllime tatimore, siç janë në qoftë se ne na kanë faturuar një shërbim, dhe kështu duhet të mbetet të dhënat e tyre në software tonë të kontabilitetit dhe të kontabilitetit fotografi zyra na përshtaten.

Të dhëna personale për të përmbushur shërbimet tona
Ju mund të kërkojë të dhënat tuaja personale për kryerjen e shërbimeve për ju, të tilla si sigurimin e hosting, regjistrimin e domain, etj Të dhënat janë në dispozicion me qëllim të përmbushjes së shërbimit dhe ofruesve përkatës, regjistrat emrin, botuesit SSL, ofruesit server etj

Statistikat e Analizës së Trafikut
të dhënat e sjelljes në faqen tonë, të tilla si cilat faqe janë vizituar, herë qëndrimit, nga ajo që erdhi faqe (referuesit), vizita frekuenca etj janë ruajtur në jo-shërbimet si Google Analytics me qëllim të përmirësimit të marketingut LMDesign. Këto të dhëna nuk i identifikojnë personalisht përdoruesit. Këto shërbime të palëve të treta i ruajnë cookies për të punuar.

Remarketing
Për qëllime reklamimi, të dhënat e trafikut u ofrohen shërbimeve të palëve të treta, të tilla si Google dhe Facebook, për të shfaqur mesazhe reklamash të palëve të treta.

Puna me Autoritetet </ strong>
Të dhënat personale mund t’u komunikohen autoriteteve gjyqësore, policore dhe administratave të tjera administrative sipas kërkesës së tyre legjitime dhe në përputhje me ligjin në fuqi.

Për pyetje në lidhje me kontrollin dhe përpunimin e të dhënave personale dhe për të marrë një kopje ose fshini kërkesa, ju mund të dërgoni e-mail për të info@LMDesign.gr.

Përdorimi i faqes së internetit LMDesign nënkupton pranimin e pakushtëzuar nga përdoruesi i kushteve të mësipërme. Kushtet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Çdo ndryshim do të vendoset në këtë faqe.

Free WordPress Themes, Free Android Games
Video
WhatsUp/Viber 6973680753